Tập đoàn MIKGroup

Cập nhập tin tức Tập đoàn MIKGroup

MIKGroup tiếp tục hành trình thắp sáng “mặt trời hy vọng” cho “chiến binh nhí”

Tập đoàn MIKGroup tiếp tục hành trình thắp sáng “Mặt trời Hy vọng” cho em nhỏ đang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh.

Đang cập nhật dữ liệu !