tảo xoắn

tin tức về tảo xoắn mới nhất

Khi trường đại học “bắt tay” cùng doanh nghiệp sản xuất tảo xoắn
 

12/09/2020

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và và phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.