tăng vốn

tin tức về tăng vốn mới nhất

SHB nâng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng
 

31/12/2021

SHB đã chào bán thành công hơn 539 triệu cổ phiếu – chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán; qua đó nâng vốn điều lệ lên mức hơn 26.674 tỷ đồng.