Tăng trưởng mạnh

tin tức về Tăng trưởng mạnh mới nhất

Hưng Thịnh Land: Tăng trưởng mạnh về quy mô
 

01/10/2020

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) vừa công bố thông tin tài chính tóm tắt trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo bản công bố này, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về quy mô.