tăng số lượng nguyện vọng

tin tức về tăng số lượng nguyện vọng mới nhất

Phương án nào cho thí sinh không thể đến trường để đăng ký thêm số lượng nguyện vọng?
 

31/08/2021

Hiện nay đang trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Tuy nhiên, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội thì làm sao thí sinh có thể trực tiếp đến trường tăng thêm số lượng nguyện vọng?