tăng lương tối thiểu

tin tức về tăng lương tối thiểu mới nhất

Đề xuất chưa tăng lương tối thiểu vùng đến hết năm 2021
 

05/08/2020

Sáng 5/8, Hội đồng tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2, thống nhất không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và tiếp tục thực hiện lương tối thiểu vùng như hiện nay đến hết năm 2021.