tăng lương cơ sở

tin tức về tăng lương cơ sở mới nhất

Bảng lương cán bộ ngành Quân đội, Công an năm 2020
 

22/11/2019

Từ ngày 01/7/2020, đồng loạt trên cả nước sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng/tháng, tăng hơn so với thời điểm hiện tại 110.000 đồng/tháng. Lương cán bộ công tác trong 2 ngành Quân đội và Công an năm 2020 sẽ được tính như thế nào?