tặng hoa bệnh nhân

tin tức về tặng hoa bệnh nhân mới nhất

Bộ Y tế không có quy định về tặng hoa người bệnh
 

24/03/2020

Câu chuyện tặng hoa bệnh nhân khi ra viện đặc biệt là bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.