Tăng cường phổ biến giáo dục cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Đề án: "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021" của tỉnh Thanh Hóa sẽ nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP làm đơn vị chủ trì thực hiện Đề án.

Nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, ven biển UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án: “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021”.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2016, tiếp tục thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị, để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm đơn vị chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức thực hiện Đề án và tăng cường đạt hiệu quả cao.

Để thực hiện Đề án tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, ven biển bằng các hình thức: Tổ chức các lớp tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cấp phát sách, tờ rơi, tờ gấp....

Các nhóm đối tượng trong Đề án là cán bộ, nhân dân vùng biên giới trên đất liền, trên biển và ngư dân đi biển dài ngày, các đối tượng vi phạm pháp luật ngay tại địa phương và phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân 2 bên biên giới và thực địa.

Ngoài ra, còn tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở các đồn, hải đội Biên phòng, các đơn vị Công an, Quân sự và UBND các xã, phường ở khu vực biên giới, ven biển. Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự xảy ra ở các xã, phường biên giới, ven biển.

Đề án cũng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ tư vấn pháp luật, hướng nghiệp ở các đồn, hải đội Biên phòng để phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia kết hợp với tổ chức lưu diễn văn nghệ với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sân khấu hóa; kiện toàn, bồi dưỡng hạt nhân, tổ tuyên truyền tại các đồn, hải đội Biên phòng để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ làm công tác chuyên môn như chiến sỹ Biên phòng, Công an, Kiểm lâm, Hải quan, Tư pháp, những người có uy tín… đều là những tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân thông qua các hoạt động công tác hàng ngày.

Bên cạnh đó cũng Chỉ đạo củng cố tủ sách pháp luật ở các đồn, hải đội Biên phòng, phát hành băng đĩa có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật, phát hành tờ rơi, tờ gấp pháp luật được triển khai từ tháng 7-9/2017 tại các địa phương.

Thời gian thực hiện Đề án năm 2017 được tổ chức từ tháng 8 đến 12/2017 tại các huyện, thị xã, thành phố và một số đồn Biên phòng.

Về kinh phí để đảm bảo triển khai Đề án được đảm bảo từ ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ để triển khai thực hiện Đề án.

Theo đó, kinh phí được cấp để thực hiện Đề án 7.483,0 triệu đồng (bảy tỷ, bốn trăm tám ba triệu đồng). Trong đó phân bổ cho năm 2017 là 428 triệu đồng; năm 2018 là 2.266, 0 triệu đồng; năm 2019 là 1.587,0 triệu đồng; năm 2020 là 1.595,0 triệu đồng; năm 2021 là 1.607,0 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, giám sát, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định để đảm bảo Đề án đạt hiệu quả cao.

Với việc thực hiện Đề án phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và thực hiện báo cáo định kỳ thường xuyên 06 tháng, 1 năm bằng văn bản về UBND tỉnh qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nghị
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều