tấn công công an

tin tức về tấn công công an mới nhất

Cầm rìu đuổi chém cán bộ chốt kiểm dịch sau khi cùng bạn uống 1,5 lít rượu
 

14/11/2021

Sau khi cùng với 4 người bạn uống hết 1,5 lít rượu, Y Hải Ayun đã cầm rìu tấn công cán bộ công an đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch Covid-19.