tẩm thuốc mê để bắt giữ con khỉ tấn công người

Cập nhập tin tức tẩm thuốc mê để bắt giữ con khỉ tấn công người

Đang cập nhật dữ liệu !