tài nguyên nước

tin tức về tài nguyên nước mới nhất

Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050
 

26/04/2022

Đây là nội dung được đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường đưa ra tại hội thảo tham vấn dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.