tai nạn thương tích

tin tức về tai nạn thương tích mới nhất

Nan ô đâm xuyên cánh tay bé 6 tháng tuổi
 

15/10/2020

Anh trai 12 tuổi trông em 6 tháng. Để dỗ em, anh lấy ô múa cho em gái xem, do ô không còn mới, nan của ô bật ra đâm vào cánh tay của em bé sâu hơn 3cm.