tài khoản ngân hàng

tin tức về tài khoản ngân hàng mới nhất

Những đối tượng nào sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế?
 

25/11/2020

Theo quy định tại Nghị định 126, các ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Vậy những ai phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế?