Các nước châu Á nên chọn ai giữa Trung Quốc và Mỹ?

Các nước châu Á nên chọn ai giữa Trung Quốc và Mỹ?

“Sự cân bằng các mối quan hệ” hiện nay ở Châu Á – Thái Bình Dương có nguy cơ tan vỡ nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc tạo áp lực lên các nước trong khu vực buộc phải “chọn” một “phe” giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới này. 
Trung Quốc muốn gì? Hãy nhìn họ làm!

Trung Quốc muốn gì? Hãy nhìn họ làm!

Việc công bố “bản đồ nước CHND Trung Hoa” và “quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương năm năm lần thứ 12” đã cho thấy sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động, thậm chí mâu thuẫn ngay giữa các tuyên bố ngoại giao  của Trung Quốc…