Ghen thô bạo - biểu hiện của kẻ "cuồng yêu"

Ghen thô bạo - biểu hiện của kẻ "cuồng yêu"

Những vụ giết người mình yêu, giết người không yêu mình đang diễn ra ngày một nhiều, cho thấy sự manh động, liều lĩnh của một bộ phận người trẻ, kể cả những người có học thức.