Xuất khẩu của DN FDI chiếm 70,6% kim ngạch của cả nước

Xuất khẩu của DN FDI chiếm 70,6% kim ngạch của cả nước

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 6 tháng năm 2017 lên gần 68,97 tỷ USD, chiếm 70,6% tổng kim ngạch XK của cả nước.