Quảng Bình: Phức tạp "bài toán" rác thải nông thôn

Quảng Bình: Phức tạp "bài toán" rác thải nông thôn

Vấn đề xử lý rác (trong đó có rác thải nông thôn) đang là vấn đề phức tạp ở các địa phương. Các ban, ngành cần phối hợp và thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải nông thôn trên địa bàn.