Một số chủ thầu cứ thấy cán bộ là "bồi dưỡng"

Một số chủ thầu cứ thấy cán bộ là "bồi dưỡng"

Có những trường hợp làm đúng, không vi phạm nhưng khi có cán bộ đến kiểm tra vẫn chủ động “bồi dưỡng” một vài triệu. Thậm chí, một số chủ thầu xây dựng, xem như đây là khoảng chi phí “bắt buộc phải có”...
Tự ý chuyển tài sản của dân đi sau khi cưỡng chế

Tự ý chuyển tài sản của dân đi sau khi cưỡng chế

Sau khi thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, lực lượng này đã chuyển nhiều thanh thép, ống sắt lên xe tải chở đi nhưng không lập biên bản. Hành động này đã khiến chủ công trình rất bức xúc.