Cò lộng hành lừa bệnh nhân tiền triệu khám ung thư

Cò lộng hành lừa bệnh nhân tiền triệu khám ung thư

Thời gian vừa qua, câu chuyện “cò” lộng hành ở bệnh viện đã được các cơ quan truyền thông báo chí phản ánh rất nhiều lần. Thậm chí, tại các bệnh viện còn nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng công an trên địa bàn sở tại để can thiệp.