2 tàu va chạm trên biển, 1 tàu chìm, 2 thuyền viên mất tích

2 tàu va chạm trên biển, 1 tàu chìm, 2 thuyền viên mất tích

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng hải Việt Nam, đến thời điểm này Vietnam MRCC vẫn đang phối hợp chặt chẽ với chủ tàu, các ban ngành liên quan khẩn trương chạy đua với thời gian, nỗ lực cao nhất tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích