Côn Đảo mùa rùa lên đẻ trứng

Côn Đảo mùa rùa lên đẻ trứng

Côn Đảo là địa phương có nhiều rùa lên đẻ nhất tại Việt Nam và cũng là vườn quốc gia bảo tồn các bãi đẻ, trứng rùa cũng như tỉ lệ rùa con nở lớn nhất.
Người dân giao nộp 2 linh trưởng nguy cấp

Người dân giao nộp 2 linh trưởng nguy cấp

Hai gia đình ở tại TP.HCM và Kon Tum đã giao nộp 2 cá thể gồm vượn má hung và voọc chà vá chân đen cho Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp Vườn Quốc gia Cúc Phương (TTCHLTNC).