Tiếp tế tủ lạnh, bia lon, vì con bất chấp "gạch đá"?

Tiếp tế tủ lạnh, bia lon, vì con bất chấp "gạch đá"?

Tấm ảnh người đàn ông cố ngụy trang thùng bia để gửi cho người nhà trong khu cách ly gây bất bình xã hội. Nếu như hình ảnh những thanh niên tình nguyện cực nhọc khiến người dân cảm phục thì chuyện tiếp tế bia làm trào lên sự khinh bỉ.