Mùa mưa tang thương nhất của Ấn Độ

Mùa mưa tang thương nhất của Ấn Độ

Mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt và lở đất ở miền Bắc Ấn Độ đã cướp đi mạng sống của ít nhất 130 người, biến nó trở thành mùa mưa tang thương nhất trong những năm gần đây.