2.000 tàu cá Trung Quốc ồ ạt tiến vào biển Hoa Đông

2.000 tàu cá Trung Quốc ồ ạt tiến vào biển Hoa Đông

Sau khi hết thời hạn nghỉ đánh bắt vào hôm qua 16/9, có hơn 2.000 tàu cá Trung Quốc tại Triết Giang và Phúc Kiến chuẩn bị ồ ạt ra khơi trên biển Hoa Đông, có khả năng sẽ đánh bắt quanh vùng biển quần đảo Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản.