Ông Thứ trưởng và Nghị quyết T.Ư 4

Ông Thứ trưởng và Nghị quyết T.Ư 4

Với tư cách một đảng viên, ông Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang nghĩ gì và làm gì khi Nghị quyết Trung ương 4 đang đi vào cuộc sống? Vì sao ông Quang lại có đơn đề nghị những việc “không giống ai”?