Việt Nam xếp thứ 70 về môi trường kinh doanh

Việt Nam xếp thứ 70 về môi trường kinh doanh

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo về môi trường kinh doanh (Ease of Doing Business) 2020. Trong số 190 nền kinh tế được đánh giá, Việt Nam đạt 69,8 trên 100 điểm, xếp thứ 70. Năm ngoái, Việt Nam xếp thứ 69.
Năm 2020: Cắt giảm, đơn giản hóa quy định về BHXH

Năm 2020: Cắt giảm, đơn giản hóa quy định về BHXH

Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP về Chương trình hành động Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh, năng suất của nền kinh tế; trong đó, có một số nội dung liên quan đến BHXH.
Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 01/11/2019

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 01/11/2019

Tại Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Thủ tướng yêu cầu khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 01/11/2019.