Cuba đưa linh cữu Lãnh tụ Fidel Castro về "chiếc nôi cách mạng"

Cuba đưa linh cữu Lãnh tụ Fidel Castro về "chiếc nôi cách mạng"

Theo đúng kế hoạch, sáng ngày 30/11(giờ địa phương ), tro cốt của cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro sẽ bắt đầu hành trình dọc theo tuyến đường kỷ niệm chiến thắng của ông vào năm 1959 tới tỉnh Santiago – hành trình cuối cùng của nhà lãnh tụ cách mạng vĩ đại.