Đừng để Facebook làm xấu hình ảnh người thầy

Đừng để Facebook làm xấu hình ảnh người thầy

Xu hướng hiện nay, khá nhiều giáo viên đã làm Facebook cho cá nhân mình. Dĩ nhiên qua Facebook, thầy cô giáo kết bạn với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh... và cả những người không quen biết