Thông tuyến BHYT huyện, người dân được lợi gì?

Thông tuyến BHYT huyện, người dân được lợi gì?

Việc người bệnh có thể khám chữa bệnh ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện trong địa bàn tỉnh sẽ giúp cho người bệnh có thể tiếp cận được dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất.