Thanh Hóa: Xuyên đêm chữa cháy ở công ty mây tre

Thanh Hóa: Xuyên đêm chữa cháy ở công ty mây tre

Ngọn lửa bất ngờ bùng cháy từ khu sấy nguyên liệu sau đó lan sang kho chứa hàng và nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi. Khi ngọn lửa bùng lên hàng trăm công nhân đang làm việc tại đây đã hốt hoảng tháo chạy…