Hà Giang: Đã có 23 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới

Hà Giang: Đã có 23 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới

Cho đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Hà Giang có 23 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia; bình quân mỗi xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt 9,3 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.