Đức: Đào hầm ăn trộm 10 triệu euro

Đức: Đào hầm ăn trộm 10 triệu euro

Kẻ trộm đã đào đường hầm sâu 30m xuyên qua các lớp tường bê tông dày gần 1m để đột nhập vào kho một ngân hàng, lấy trộm tiền và các đồ quý giá có giá trị ước tính hơn 10 triệu euro (13,6 triệu USD).