Chuyện về 3 người vợ của Nelson Mandela

Chuyện về 3 người vợ của Nelson Mandela

Trong khi rất nhiều người biết Nelson Mandela đã lãnh đạo cả một quốc gia chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, trở thành một trong những vị anh hùng được yêu mến nhất trên toàn thế giới, nhưng rất ít người biết về gia đình ông, đặc biệt là những người phụ nữ đã đứng sau người đàn ông vĩ đại này.