Thoái vốn khỏi ngân hàng khó nhất

Thoái vốn khỏi ngân hàng khó nhất

Trong 5 lĩnh vực nhạy cảm cần thoái vốn ngoài ngành, tới cuối năm 2013, tài chính - ngân hàng vẫn còn đọng nhiều vốn nhất với giá trị 15.242 tỷ đồng.
Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Chính phủ tuần qua

Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Chính phủ tuần qua

Quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; hỗ trợ mạnh mẽ cho ngư dân đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu thuyền; củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước... là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo Chính phủ trong tuần qua.