Hội nghị Trung ương 5: Đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN

Hội nghị Trung ương 5: Đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ yêu cầu cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong thời gian tới đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
Giám sát chặt tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Giám sát chặt tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp sẽ tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp tại các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Không đặt vấn đề mua ngân hàng 0 đồng, vì sao?

Không đặt vấn đề mua ngân hàng 0 đồng, vì sao?

Từ nay trở đi, sẽ không đặt ra vấn đề NHNN mua lại các ngân hàng với giá 0 đồng. Các ngân hàng yếu kém sẽ được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt mà không dùng hình thức NHNN mua lại với giá 0 đồng. Mua bắt buộc là biện pháp cuối cùng.
ACV giảm tỷ lệ sở hữu tại SASCO xuống 48%

ACV giảm tỷ lệ sở hữu tại SASCO xuống 48%

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có thông báo về kế hoạch bán 3.945.000 cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất – SASCO (SAS) nhằm giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty này từ 51% xuống 48%.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả và quản trị DNNN

Đổi mới, nâng cao hiệu quả và quản trị DNNN

Trong những giải pháp được Chính phủ nêu ra nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả của DNNN và quản trị DNNN, việc tích cực triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trở thành một trong những giải pháp hàng đầu.