47 tỷ mới đạt 20% tiền tác quyền âm nhạc năm 2012

47 tỷ mới đạt 20% tiền tác quyền âm nhạc năm 2012

47 tỷ đồng tiền tác quyền âm nhạc trong năm 2012 mà Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) công bố có thể khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng giật mình hơn, con số đó mới chỉ đạt 20% so với thực tế phải thu.