Có thể coi tác nghiệp của phóng viên là thi hành công vụ

Có thể coi tác nghiệp của phóng viên là thi hành công vụ

Để cung cấp tới độc giả thông tin nhanh, chính xác, trung thực nhất về một sự việc, một vấn đề nào đó, người phóng viên phải thu thập, xác minh, phân tích, đánh giá nguồn thông tin đó. Vậy khi đó, họ có được coi là thi hành công vụ?