Sốc: Bắt được cá có 3 chân

Sốc: Bắt được cá có 3 chân

Cô Michelle Gearside đã bắt được một sinh vật bí ẩn dài khoảng 30cm tại bờ biển Queensland ở phía đông bắc nước Úc, con này ngoài vây ra còn có những chi tương tự như chân.