Quốc hội thông qua 2 bộ luật hôm nay

Quốc hội thông qua 2 bộ luật hôm nay

Trong ngày làm việc đầu tuần thứ 6 kỳ họp thứ 7 (ngày 23/6), Quốc hội sẽ thông qua Luật Hải quan (sửa đổi) và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Thảo luận chế định tổ chức Quốc hội sáng 16/6

Thảo luận chế định tổ chức Quốc hội sáng 16/6

Sáng 16/6, bắt đầu tuần làm việc thứ 5, kỳ họp thứ 7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).