Cảnh báo lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên

Cảnh báo lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên

Theo Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hiện lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên. Lúc 7h sáng 31/10, mực nước trên Sông Gianh (Quảng Bình) tại Mai Hóa là 6,23m, dưới báo động 3 (BĐ3): 0,27m.