Tâm thư một giáo viên gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Tâm thư một giáo viên gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Tăng lương không có nghĩa là đòi hỏi quá đáng của giáo viên mà chính là sự trân trọng của xã hội đối với giáo dục. Chỉ khi nào các thầy cô không còn vật lộn với cơm áo gạo tiền cho mình và gia đình thì lúc ấy, giáo dục mới trả về đúng giá trị của nó.