Kinh tế tư nhân vẫn bị "coi rẻ", không lớn được

Kinh tế tư nhân vẫn bị "coi rẻ", không lớn được

Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ KHĐT) cho rằng DN tư nhân vẫn gặp nhiều rào cản, hạn chế về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, thị trường cơ hội đầu tư, tiếp cận tín dụng, chi phí kinh doanh cao.
Kinh tế Trung Quốc: Con rồng bị buộc chân

Kinh tế Trung Quốc: Con rồng bị buộc chân

Mỗi nền kinh tế, muốn có được sự "thăng bằng" đều cần phải đi đều trên "2 chân": cung và cầu. Trung Quốc, con rồng của châu Á, nhà cung cấp hàng hóa khổng lồ cho toàn nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, chính nhu cầu hạn chế và sự khác biệt đã không thể giúp chú rồng có thể bay xa.