Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ kể chuyện về Nelson Mandela

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ kể chuyện về Nelson Mandela

Ngay khi biết tin cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từ trần, cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry đều đã có những lời chia buồn và phát biểu cảm tưởng về con người đặc biệt của lịch sử thế giới thế kỷ 20 này. Dưới đây là bài viết do chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry viết.