Giải phóng Sài Gòn: Đòn nghi binh từ sông Đáy

Giải phóng Sài Gòn: Đòn nghi binh từ sông Đáy

Và từ tấm bản đồ của viên Tổng tham mưu trưởng tháo chạy, câu chuyện của chúng tôi mở ra với đòn nghi binh xuất sắc của quân đội nhân dân Việt Nam trong những ngày tháng cuối cùng tiến vào sào huyệt của địch.
Giao lưu Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca

Giao lưu Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu và Cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu “Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca”, hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử.