Những quái ngư khồng lồ tại sông Mekong

Những quái ngư khồng lồ tại sông Mekong

Những loài cá nước ngọt khổng lồ như cá tra dầu sông Mekong, cá đuối sông Mekong, cáp chép Thái Lan... cùng nhiều loài cá nước ngọt quý hiếm khác đều có nguồn gốc từ sông Mekong.