Dân Mỹ "sợ" pin mặt trời hút hết năng lượng!

Dân Mỹ "sợ" pin mặt trời hút hết năng lượng!

Người dân ở thị trấn Woodland, North Carolina, Mỹ đã lo ngại việc xây dựng trạm năng lượng mặt trời sẽ hút hết năng lượng mặt trời, khiến các cây xanh không thể quang hợp, người dân bị ung thư!