Sản phẩm Viên khớp Tâm Bình bị xử phạt

Sản phẩm Viên khớp Tâm Bình bị xử phạt

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm vừa hành ban các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 công ty vi phạm quy định về quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm, với tổng số tiền phạt 107 triệu đồng.