Công an tỉnh Long An học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Công an tỉnh Long An học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Đảng uỷ Công an tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) cho các đảng uỷ viên, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ công an tỉnh…
Ứng phó với sự cố tràn dầu, hoá chất độc hại trên biển ra sao?

Ứng phó với sự cố tràn dầu, hoá chất độc hại trên biển ra sao?

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu...