Ba vấn đề Long An cần nghiên cứu, thảo luận

Ba vấn đề Long An cần nghiên cứu, thảo luận

Có thể khẳng định, Long An có điều kiện tốt để vừa phát triển cả công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện; tạo điều kiện để có sự phát triển bứt phá, trở thành một trong những tỉnh giàu, mạnh trong vùng.